Diensten

940622110b39cad584098e6749eac708De dienstverlening van Fenyx is flexibel en divers, maar wordt bovenal gekenmerkt door een efficiënte communicatie en inleving voor de unieke situatie bij de klant. Oprechte aandacht voor de daadwerkelijke behoeften en wensen van de klant staan hierin centraal. Wij zorgen voor een passende oplossing op het gebied van de ICT en hebben daarbij ook oog voor alle gerelateerde zaken. Geen enkel probleem staat geheel op zichzelf en behoeften reiken vaak verder dan wat in eerste instantie bedacht is. Het is vaak een samenspel van bijvoorbeeld de personele inzet, ingesleten gewoonten of reguliere bedrijfsprocessen.

Fenyx-line

Het is aan Fenyx om dit, samen met de klant en haar medewerkers, in kaart te brengen. En van daaruit tot een gepaste oplossing te komen. Dienstverlening, communicatie en inleving zit als het ware in het dna van Fenyx.

Wij zorgen voor een totaalpakket om uw doel te behalen en indien nodig zullen we de benodigde extra expertise in huis halen. Ook daar zullen we tijdig en eerlijk over communiceren met u als klant. Een tevreden klant staat bij ons voorop. Wij focussen ons niet alleen op wat u op systeemgebied nodig heeft, maar tevens op de bemensing en de inpassing in uw organisatie. Immers, de medewerkers staan aan de basis van een goede implementatie en acceptatie binnen uw bedrijf. Wij streven naar kwaliteit en tevredenheid. Dat komt niet als vanzelf uit de lucht vallen, daar hebben we ook uw medewerkers en hun betrokkenheid voor nodig.

Fenyx-line

Bij aanvang was de dienstverlening van Fenyx voornamelijk gericht op het product Uniface. Een van oorsprong Nederlands product voor model-driven ontwikkeling, en dat naderhand verder ging onder de vlag van Compuware. Waarna het begin 2014 weer is overgenomen (door Marlin Equity Partners) en als vanouds onder eigen naam verder is gegaan (Uniface B.V.). Ondertussen hebben we qua techniek en methodieken ook aandacht voor andere platforms (zie ook Ervaring). Een volledig overzicht van onze dienstverlening vindt u hieronder opgesomd. Handig onderverdeeld per aandachstgebied.

Ongeacht de omvang van uw bedrijf kunt u bij ons terecht. Wij weten dat elk bedrijf uniek is en dat de automatisering vaak onlosmakelijk verbonden is met de bedrijfscultuur, de bedrijfsprocessen en de bedrijfsdoelstelling. Uiteraard houden wij hierbij rekening met het budget dat hiervoor beschikbaar is.

Neemt u gerust contact met ons op voor een vrijblijvend gesprek en samen zullen wij bekijken wat Fenyx voor u en uw bedrijf kan betekenen. Ook daarin zullen we eerlijk en open in zijn. Luchtkastelen beloven is niet ‘ons ding’.

Consultancy

Fenyx consultancy

Consultancy

Fenyx heeft veel ervaring op het gebied van de ICT consultancy en heeft in de loop der jaren succesvolle bijdragen kunnen leveren bij diverse bedrijven op verschillende niveau’s in de organisatie. Toch is elke onderneming uniek en zullen we een gedegen, op maat gemaakt advies uitbrengen dat aansluit op de wensen en behoeften van uw organisatie. Wij kijken niet alleen of alle ICT middelen optimaal worden benut, maar ook hoe de bemensing is in deze belangrijke keten.

Het begeleiden in de uitvoering van het adviestraject en het coachen van uw medewerkers behoort tevens tot de mogelijkheden.

Coaching

Fenyx coaching

Coaching

Veranderingen in de organisatie, op welk vlak dan ook, kunnen soms weerstand met zich meebrengen. Dit kan verschillende oorzaken hebben. Het mogelijke gevolg is echter wel dat uw beoogde bedrijfsdoelen niet op een efficiënte wijze behaald zullen worden. Deels door demotivatie of zelfs door verloop van medewerkers. De kracht van Fenyx zit voornamelijk in de communicatie en een oprechte inleving naar de klant en de medewerkers toe.

Wij kunnen u van dienst zijn met het coachen van uw medewerkers en het begeleiden van uw projecten, zodat uw doelen op een goede en efficiënte wijze worden bereikt.

Applicatiebeheer en nieuwbouw

Fenyx applicatiebeheer

Applicatiebeheer en nieuwbouw

Fenyx heeft vele jaren ervaringen opgedaan in het beheer van bestaande applicaties, alsook het ontwikkelen hiervan. Wij begrijpen het belang van uw bedrijfsapplicaties en dat deze uw core business ondersteunen. Continuïteit en betrouwbaarheid zijn hierbij essentieel. Fenyx staat ook voor kwaliteit en zal continu nagaan of de applicaties optimaal worden benut, ook met het oog op de toekomst.

Onder kwaliteit verstaan wij uiteraard ook het verzorgen van de daarbij behorende documentatie die onontbeerlijk is voor het beheer van uw bedrijfsapplicaties.

Applicatie assessment

Fenyx applicatie assmnt

Applicatie assessment

Als u zichzelf afvraagt of de bedrijfsapplicaties u ondersteunen in het behalen van uw gestelde bedrijfsdoelen, dan is het goed om deze nog eens onder de loep te nemen. Fenyx kan u hierbij helpen door inzicht te verkrijgen in de (on)mogelijkheden van de bestaande applicaties. Immers, een status quo is nodig om eventueel het besluit te kunnen nemen om tot aanpassing of vernieuwing over te gaan.

U kunt bij ons terecht voor een applicatie assessment om u hierin te adviseren.

Deze dienst is met name gericht op het product Uniface.

Service Management

Fenyx service mgt

Service Management

Ongeacht of u de afnemer van een dienst bent of de leverancier, vaste afspraken dienen gemaakt te worden om duidelijkheid voor beide partijen te verkrijgen. Fenyx kan u een Service Manager leveren die voor u realiseerbare afspraken maakt tussen uw bedrijf en uw zakenpartner(s).

Hierbij zullen wij uiteraard de overeengekomen afspraken vastleggen in meetbare Service Level Agreements (SLA’s).

(ITIL) Proces Management

Fenyx proces mgt

(ITIL) Proces Management

Tijden veranderen. Als bedrijf is het noodzakelijk om hierin mee te gaan. De ooit vastgelegde processen en/of de (on)geschreven werkwijzen zijn in de praktijk niet altijd toereikend. Om efficiënter (meer ‘lean’) te kunnen werken dienen sommige bedrijfspatronen doorbroken te worden.

Wij kunnen u hierin adviseren én assisteren uw bedrijfsdoelen op een zo efficiënt mogelijke manier te behalen.