Portfolio

Op persoonlijke titel hebben de medewerkers van Fenyx al veel diverse opdrachten uitgevoerd. Wat voor een stevige basis in ervaring en vakkundigheid zorgt. Vanuit Fenyx zelf zijn de hieronder vermelde opdrachten uitgevoerd.

Onderhouden van de huidige bedrijfsapplicatie, inclusief een geheel eigen onderhoudsomgeving. Om diverse redenen, waaronder de onderhoudbaarheid en de beschikbare kennis van de specifieke ontwikkelomgeving, is naderhand gekozen voor een migratiepad naar een Java omgeving.
more
Oplevering hiervan vond plaats begin 2009.

Specifieke taken:

 • Consultancy
 • Ontwerp, bouw, testen en documentatie
Fenyx-line

crv_320x180
Aanbouwen van een nieuwe module (‘Drachtwacht Pro’) binnen de huidige webapplicatie Veemanager. Deze module geeft de klanten van CRV, de rundveehouders, de controle van tocht tot dracht van hun veestapel. De module toont gegevens over de toestand van hun individuele rundvee o.a. door de koppeling via een webservice voor de levering van realtime gegevens en statistieken.
more
Tevens biedt de module de mogelijkheid tot het aanbieden van rundvee voor (specifieke) inseminatie (KI). Hiertoe is een koppeling gemaakt via SOAP met interne services.

Onderhouden en vernieuwen van de webapplicatie Veemanager.

Specifieke taken:

 • Consultancy
 • Bouw, testen en documentatie
Fenyx-line

fujifilm_320x180
Converteren van enkele bedrijfsapplicaties vanuit een Uniface v6 opzet naar een Uniface v8 opzet. Hierbij dienden tevens bugs opgelost te worden, alsmede het toevoegen van nieuwe functionaliteiten.

Toevoegen van functionaliteit en de omzetting van andere bedrijfsapplicaties naar een nieuwe applicatie-omgeving.

more
Specifieke taken:

 • Consultancy
 • Ontwerp, bouw, testen en documentatie
Fenyx-line

ns_320x180
Onderhouden en beheren van de bedrijfsapplicatie ten behoeve van de dienstregelingen van geplande treinen, inzet materieel en personeel.

more
Specifieke taken:

 • Consultancy
 • Bouw, testen en documentatie
Fenyx-line

pno_320x180
De doelstelling van de inzet bij PNO was het implementeren van een geautomatiseerde verwerking van zorgverlener-declaraties, aangeleverd via VECOZO (Veilige Communicatie in de ZOrg), in de bestaande applicatie van PNO. Hierbij moest rekening gehouden worden met gelijktijdige (zowel interactief als batch) verwerking van diverse bestaande en toekomstige Vektis standaarden, waarin de zorgverlener-declaraties aangeleverd worden.
more
Inclusief retourinformatie behorende bij de betreffende Vektis standaarden.

Specifieke taken:

 • Consultancy
 • Design (technische architectuur)
 • Bouw, testen en documentatie
 • Ondersteuning bij testen, implementatie en interface richting Compuware Helpdesk.

Toevoegen van functionaliteit (uitbreiding met nieuwe Vektis standaarden), alsmede performance verbeteringen en bug solving.

 • Consultancy, presentatie ontwerp
 • Design (technische architectuur)
 • Bouw, testen en documentatie
Fenyx-line

amc_320x180
Reductie van overheadkosten.

more
Specifieke taken:

 • Consultancy

Fenyx-line

gc-new-logo
Beheer van de Uniface backoffice applicatie.

more
Specifieke taken:

 • Consultancy
 • Bouw, testen en documentatie