Hartstichting

Picture SH met collectebus

“De Hartstichting heeft de week van 6 t/m 12 april 2014 uitgeroepen tot de Hartweek. Tezamen met 60.000 anderen collecteer ik in deze week voor deze stichting. De Hartstichting strijdt tegen hart- en vaatziekten en investeert in onderzoek, voorlichting en patiëntenzorg.

Privé probeer ik, als de tijd meezit, iets voor de maatschappij te betekenen. Alle beetjes helpen nietwaar? En buiten dat, je weet nooit van tevoren wanneer je zelf dergelijke zorg in de toekomst nodig zult hebben…

Als alleenstaande ouder heb je, naast je drukke baan en de zorg voor de kinderen, niet altijd de tijd om nog iets erbij te doen. In één van de eerste gesprekken met Tanya kreeg ik al vrij snel de indruk dat zij ook een bijdrage wil leveren aan de maatschappij. Ik wist toen gelijk dat ik voor het juiste bedrijf werk. Toen ik Tanya vertelde over dat ik tijd nodig heb om te collecteren voor de Hartstichting heeft zij direct, zonder enige aarzeling, ermee ingestemd dit te compenseren met werktijd. Zodoende kon ik mijn werk- en privétijd goed verdelen.

Dankzij de steun van Tanya, heb ik niet het gevoel alleen met en voor mezelf bezig te zijn, maar dat ik ook iets voor anderen kan betekenen.

Tanya /Fenyx heeft niet alleen hart voor de medewerkers, maar ook voor de maatschappij!”

Soe Hau